Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search
ข้อควรคำนึงในการบริหารงาน CRM

ใครยังขืนประกอบธุรกิจแบบไม่สนใจความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด คงไม่มีโอกาสอยู่รอด เพราะในโลกธุรกิจใหม่อย่างในปัจจุบัน ผู้ค้าสามารถ สูญเสียลูกค้า ได้แค่ชั่วคลิกเดียวเข้าชม : 4633
ฟังทางนี้ก่อนทำ CRM

CRM ประกอบไปด้วย การทำงานร่วมกันของหลายแผนก จึงต้องการระบบการจัดการและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด ซึ่งต่างจากการปฏิบัติงานภายในของแต่ละแผนก ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ CRM คือ หลายองค์กรมุ่งเน้นการดำเนินงานไปที่งานขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหลังการขายเข้าชม : 3378
6 ขั้นตอนในการสร้าง CRM

อย่างที่ทราบกันดีว่า CRM ไม่เพียงแต่ช่วยในการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ แต่ CRM ทำได้มากกว่านั้น กล่าวคือ สามารถช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าที่มีความภักดี และถือได้ว่าเป็นลูกค้าประจำ เพราะลูกค้าเหล่านั้น สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้บ่อยขึ้น และมากกว่าลูกค้าประเภทอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถช่วยในการบอกต่อหรือแนะนำ ทำให้สินค้าหรือบริการ เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นด้วยเข้าชม : 21088
การตลาดร้านอาหาร สานสัมพันธ์ลูกค้าด้วย e-CRM

เปิดร้านอาหาร จะทำยังไงให้ลูกค้ากลับมารับประทานซ้ำๆ บ่อยๆ เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เจ้าของร้านอาหาร ต้องมานั่งคิดถึงวิธีการเรียกลูกค้าทั้งใหม่และเก่า ให้กลับมาใช้บริการที่ร้านบ่อยๆมากขึ้น มีคนเคยบอกว่า ปัจจุบันลูกค้าที่จงรักภักดี (Loyalty) ต่อร้านใดร้านหนึ่ง หรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง นั้นหาได้ยากเต็มที เพราะลูกค้านั้นมีทางเลือกมากขึ้น มีร้านอาหารใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และนิสัยคนไทยทั่วไปก็เป็นคนชอบลองของใหม่ๆกันอีกด้วยเข้าชม : 14930
ความสำคัญของการรักษาลูกค้าและ CRM ของโรงแรม

มีผลการสำรวจลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมต่างๆ ในกรุงปารีส โรม และบาเซโลน่า กว่า 100 โรงแรม กับลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถาม จำนวนกว่า 60,000 คน ในคำถามที่ว่า "คุณรู้จักโรงแรมเราได้อย่างไร" ผลการสำรวจออกมาในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ Google ในหัวข้อคำถามลักษณะเดียวกันช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เข้าชม : 7790
การใช้ CRM รักษาลูกค้าปัจจุบัน

หลักการสำคัญในการรักษาลูกค้าของธุรกิจ คือการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ลูกค้าโดยออกแบบแคมเปญ CRM ที่เพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้าในระยะยาวเมื่อลูกค้าใช้บริการของธุรกิจนานขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นแคมเปญที่ธุรกิจยังมีกำไรด้วย ซึ่ง Value Added ที่มอบให้แก่ลูกค้านั้น สามารถทดแทนกันได้ด้วยต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ที่ไม่ต้องจ่ายไปเข้าชม : 10785
การใช้ CRM ดึงลูกค้าเก่าให้กลับมา

การที่ลูกค้าเก่าเปลี่ยนใจไปใช้บริการของธุรกิจรายอื่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเปลี่ยนใจไปอย่างถาวร การเปลี่ยนไปใช้บริการของรายอื่นนั้น เกิดได้จากปัจจัยหลายประการ และปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการที่ธุรกิจไม่มีการจัดการ CRM กับลูกค้าเก่าที่ดีเพียงพอ ซึ่งถ้าได้รับการจัดการ CRM ที่ดี ธุรกิจก็จะสามารถดึงลูกค้าเก่า กลับมาเป็นลูกค้าของธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ง่ายเท่ากับการดูแลรักษาลูกค้าเข้าชม : 11399
CRM ไม่ใช่เรื่องที่ต้องลงทุนมากมาย

เมื่อพูดถึง Customer Relation Management (CRM) หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทุกวันนี้ธุรกิจต่างๆ จะนึกถึงภาพของระบบเทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องลงทุนมหาศาลในการที่จะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจไว้ได้ ซึ่งความจริงแล้ว CRM มีอยู่ในทุกองค์กรธุรกิจอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างข้นโดยบุคลากรส่วนต่างๆ เพียงเท่านั้นเข้าชม : 5380
การตลาดมุ่งสัมพันธ์ CRM ตอนกลยุทธ์บริหารความสัมพันธ์ ตอนจบ

ในตอนที่แล้ว เราพูดถึง การบริหารความสัมพันธ์เพื่อสร้างความภักดีเชิงพฤติกรรม เพื่อสร้างกำไร Campaign Management ในครั้งนี้เราจะพูดถึง การ บริหารความสัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจ หรือความภักดี ทางอารมณ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนซื้อ ขณะซื้อและหลังลูกค้าซื้อไปแล้วเข้าชม : 5758
การตลาดมุ่งสัมพันธ์ CRM ตอนกลยุทธ์บริหารความสัมพันธ์ ตอนที่ 2

ในฉบับก่อนผมได้เขียนถึง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจกรรมการตลาดเพื่อติดต่อลูกค้า Campaign Management โดยเราจะต้องหาเรื่องราวและข้อเสนอ เพื่อสร้างกิจกรรมกับฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับลูกค้า และ มูลค่าหัวของลูกค้าให้สูงขึ้นเข้าชม : 4008
  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | Next
Knowledge
CRM Tips