Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Real Estate

การจัดการเรื่องการออกเอกสาร การจัดการเรื่องการออกเอกสาร
 • สามารถออกใบเสนอราคาเกี่ยวกับโครงการต่างๆและสามารถอ้างอิงโครงการได้
 • สามารถออกใบสั่งขายซึ่งทำให้รู้ว่าลูกค้าได้ทำการจองบ้านหรือห้องนั้นไปแล้ว
 • สามารถออกใบกำกับภาษีได้เลยจากหน้าต่าง Order
 • สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลตามวันที่เอกสาร,วันที่แก้ไขครั้งล่าสุดได้
 • สามารถรู้ได้ว่า Opportunity ใด Close Won หรือ Close Lost เพราะอะไรและสูญเสียโอกาสให้คู่แข่งรายใด มูลค่าเท่าไหร่
 • ใบเสนอราคาที่รอการอนุมัติ จะมีการแจ้งเตือนจากในโปรแกรมและส่ง E-mail แจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติได้ทันที
 • สามารถออกเอกสารสัญญาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้

 
การจัดการด้านการขาย การจัดการด้านการขาย
 • สามารถบันทึกข้อมูลและประวัติลูกค้าได้อย่างละเอียดเพื่อใช้เป็น Information ในการติดต่อลูกค้า 
 • สามารถระบุได้ว่าลูกค้ามีความสนใจโครงการใดทำให้พนักงานขายสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น
 • สามารถระบุถึงความสนใจของลูกค้าได้ว่าอยู่ในระดับใด เช่น Hot หมายถึง สนใจในตัวโครงการมาก ต้องรีบติดต่อลูกค้าด่วน
 • สามารถมอบหมายให้พนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ให้พนักงานคนอื่นดูแลได้เพื่อรักษาฐานลูกค้า ซึ่งสามารถทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้