Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search
Knowledge Management

ทุกปัญหาในโลกนี้ล้วนมีทางออกหรือวิธีการแก้ไข ขึ้นอยู่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่พนักงาน Call Center ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของคุณให้มากที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านบุคลากร คุณคงต้องทุ่มทุนจำนวนมากในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายๆ คน มาทำหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อตอบปัญหาเฉพาะด้าน ทั้งที่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเข้าชม : 3783