Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
081-359-6920
Search

Healthcare

Healthcare การจัดการด้านงานขาย
 • สามารถตั้งเป้าการขายและสามารถนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นจริงได้
 • สามารถวัด KPI ในการดำเนินงานทางการขายได้ เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของพนักงานขายได้
 • มีระบบแจ้งเตือนให้กับพนักงานขายที่ไม่ทำให้พลาดข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า
  สามารถตรวจเช็คได้ว่าลูกค้าที่ติดต่อเข้ามามีพนักงานคนไหนเป็นผู้รับผิดชอบ

 
การจัดการเกี่ยวกับลูกค้า การจัดการเกี่ยวกับลูกค้า
 • สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อมีการคัดกรองกลุ่มลูกค้าใหม่ (Lead)ไปเป็นลูกค้ามุ่งหวัง(Account)รวมถึงโอกาสทางการขาย
 • สามารถแจ้งเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของแต่ละ Activity ซึ่งผู้ดูแลลูกค้าหรือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลคนไข้ จากผู้รับผิดชอบคนเดิมไปเป็นผู้รับผิดชอบคนใหม่คนใหม่ โปรแกรมจะแจ้งเตือนไปถึง  ผู้รับผิดชอบคนเดิมและ  ผู้รับผิดชอบคนใหม่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่ถูก Assign มา
 • ทำให้ทราบถึงวันสำคัญของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่นวันก่อนตั้งบริษัท, วันเกิดผู้บริหารเพื่อส่งของขวัญหรือการ์ดอวยพร ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • สามารถ Import ลูกค้าใหม่ได้ทีละหลายรายการ เพื่อให้ได้ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากในการ Assign ให้พนักงานขายดำเนินการขายต่อไป
 • สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าและประวัติลูกค้าได้อย่างละเอียด เพื่อใช้เป็น Information ในการติดต่อลูกค้า
 • สามารถเลือกประเภทการติดต่อกับลูกค้าได้หลายรูปแบบ
 • สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าแบบเร่งด่วน (Quick Lead) แล้วมาป้อนข้อมูลที่สำคัญภายหลังได้

   
การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการตลาด
 • สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดแคมเปญแต่ละครั้งได้
 • สามารถกำหนดรายได้ที่คาดว่าจะได้รับได้
 • สามารถกำหนดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับได้
 • สามารถสร้างแคมเปญได้อย่างไม่จำกัด