Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ประวัติการติดต่อลูกค้า

Customer Contact History ประวัติการติดต่อลูกค้า

จะทำอย่างไรถ้าลูกค้าเกิดปัญหาและติดต่อเข้ามา ถ้าคุณสามารถดูประวัติการทำกิจกรรมย้อนหลังที่ผ่านมาว่า ลูกค้าเคยซื้อสินค้าอะไร ซื้อบ่อยแค่ไหน ลูกค้าสร้างมูลค่าให้กับบริษัทของคุณมากน้อยเพียงใด หรือกำลังตัดสินใจซื้อสินค้าอื่นๆ ของบริษัทเพิ่มอยู่หรือไม่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรให้สิ่งที่ลูกค้าร้องขอหรือต้องการเป็นพิเศษได้หรือไม่ หรือจะให้ลูกค้าได้แค่ไหน
รูป หน้าจอดูประวัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer Contact History)


สำหรับงานทางด้านบริการก็สามารถนำข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าหรือประวัติการแจ้งปัญหาของลูกค้าแต่ละรายมาวิเคราะห์และให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องรอสอบถามพนักงานขาย หรือเจ้าหน้าที่บริการที่เคยรับแจ้งปัญหาของลูกค้ารายนั้น สามารถดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้จากที่นี่ที่เดียวได้เลย