Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
บริษัท แฟมิลี่ วิคเอ็นด์ จำกัด

"ทางบริษัทได้เพิ่มขยายธุรกิจเป็นนิตยสารเล่มใหม่ จึงต้องการ Software ที่สามารถช่วยรองรับการบริหารงานส่วนของลูกค้า และลดกระบวนการรายงานการติดต่อกับลูกค้าของฝ่ายขายให้สะดวกขึ้นเมื่อเราทำการศึกษา และสอบถามการใช้งานตัวระบบทำการจริง จึงทราบว่าสามารถรองรับการทำงานตามที่เราต้องการได้ ช่วยให้ประหยัดเวลา ตรวจสอบงานฝ่ายขาย และเรียกดูความคืบหน้าการติดต่อลูกค้าได้อย่างง่าย ระบบแบ่งแยกส่วนต่างๆ ที่หลากหลายมีระบบแจ้งเตือนที่เป็นผลดีต่อการติดตามลูกค้าได้ทันเกิดความประทับใจ"Wordclass Rent A Car Co.,Ltd.

" เพราะ Software Prosoft CRM ตอบสนองความต้องการได้ "Antares Consultin., Ltd.

"เนื่องจากสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการขายภายในองค์กรได้ มีความสะดวกรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด"บริษัท อี-คัสตอมเซอร์วิส จำกัด

" Prosoft CRM เป็นซอฟท์แวร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนานและครอบคลุมการใช้งานทั้งระบบ และมีขนาดของซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับบริษัทจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางบริษัทวางใจและใช้บริการของโปรซอฟท์"บริษัท โฮมไอคอนส์ อินเตอร์ จำกัด

"Prosoft CRM เป็นซอฟท์แวร์ที่มีการใช้งานไม่ซับซ้อนมีการเก็บบันทึกข้อมูลและสามารถเรียกดูได้สะดวกและครอบคลุมการใช้งาน"บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

"การ support หลังการขายดีมาก ช่วยให้การใช้งานและประยุกต์ใช้งานได้สะดวก สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลง่าย"บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด

" โครงสร้างโปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการได้ในระดับที่น่าพอใจ และมี interface สวยงามน่าใช้ "บริษัท คอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

" เนื่องจาก ในส่วนของรายละเอียดโปรแกรมมีเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งบริษัทมีชื่อเสียงมานาน น่าเชื่อถือ และที่สำคัญราคาโปรแกรม CRM ของโปรซอฟท์ ถูกกว่าต่างประเทศมาก "บริษัท แม็คไลเกอร์ จำกัด

" คิดว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทฯได้ และความง่ายในการใช้งานและสามารถออกรายงานต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯต้องการ "บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

"บริษัทต้องการหาตัวช่วยในเรื่องการบริหารงานขาย งานการตลาด การติดต่อประสานงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือนอกองค์กร Prosoft CRM สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เป็นอย่างดี สามารถทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำงานได้อีกด้วย"บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

"ระบบน่าใช้งานและฟังก์ชั่นที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานที่อยากควบคุมได้ รวมถึงสามารถออกแบบ รายงานที่ต้องการได้อย่างง่ายเพราะมีเครื่องมือช่วย"บริษัท เซฟ ไดรฟเวอร์ เอดูเคชั่น จำกัด

เพราะช่วยในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า งานด้านการขายการตลาด การออกบิลและใบเสร็จ ตลอดจนการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมถึงผู้บริหารงานสามารถวิเคราะห์ยอดขายได้เร็วขึ้น