Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
10 ขั้นตอนการลงทุนอย่างคุ้มค่ากับ CRM

CRM เป็นระบบหนึ่งที่สำคัญหากนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเลยทีเดียวเข้าชม : 4544
บรรยากาศ Training Course ประจำวันที่ 4-6 มกราคม 2554

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯเข้าชม : 2214
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้น ประกอบด้วยทั้ง สินค้าและบริการ ซึ่งบริการแตกต่างจากสินค้า บริการส่วนมากจะผสมผสานไปกับสินค้า บางสินค้าจับต้องยาก บางสินค้าลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่มาใช้บริการเท่านั้น ไม่สามารถสต๊อกหรือผลิตล่วงหน้าได้ มีพนักงานบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้าชม : 27809
CRM & SCM อีกคู่ที่น่าจับตามอง

ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นก็ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือก และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มาก และง่ายยิ่งขึ้น ทำให้เกิดแนวคิดการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นแนวคิดแบบองค์รวมในการระบุ ดึงดูด และรักษาลูกค้าเอาไว้ ทำให้องค์กรที่นำ CRM ไปใช้ได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลเข้าชม : 8786
Electronic Customer Relationship Management (E-CRM)

กระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางinternet มีการผสมผสานการใช้งานเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการขายสินค้าหรือบริการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า รักษาลูกค้าไว้และสร้างกำไรสูงสุดจากลูกค้าเข้าชม : 14885
CRM กับงานห้องสมุด

ปรัชญา CRM เป็นปรัชญาของการทำธุรกิจซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับห้องสมุดได้คือ ห้องสมุดมีทรัพยากรที่มากมาย หลากหลายอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ปัจจัยสำคัญคือ บรรณารักษ์ต้องมีทักษะในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อเกิดการบริการที่เป็นเลิศและบริการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง จะต้องทำให้ผู้ใช้ประทับใจเหนือความคาดหมายด้วยเข้าชม : 5340
ERP และ CRM คืออะไร ?

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม ส่วน CRM คือ Customer Relationship Management ระบบสำหรับจัดการข้อมูลลูกค้าเข้าชม : 20400
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา CRM ครั้งที่ 1

โปรซอฟท์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนา "ถึงเวลาสร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วย Prosoft CRM"เข้าชม : 3172
ความเชื่อเกี่ยวกับ Social Media

นักการตลาดและผู้บริหารเองก็ยังกังวลและสงสัยในการตลาด Social Media ที่ได้ลงทุนไปว่าเพียงพอไหม หรือปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือเปล่า ยังมีความเชื่อและคำถามอีกมากมายที่พวกเขาสงสัยและมองหาคำตอบเข้าชม : 4870
ทำการตลาด ด้วย CRM

คงเคยได้ยินคำว่า CRM หรือเคยเห็นทฤษฏีต่างๆ เกี่ยวกับ CRM กันมานานแล้ว แต่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะใช้กับบริษัทของท่านได้จริงหรือเปล่า จะต้องลงทุนอะไรบ้าง แล้วจะคุ้มกับที่ลงทุนไปหรือเปล่า บทความนี้จะแนะนำให้ท่านได้รู้จัก CRM และแนวทางการนำ CRM มาใช้กับองค์กรของท่านโดยไม่ต้องลงทุนมากเข้าชม : 6245
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next
Company
News