Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
ทำไมลูกค้าเลือกใช้ Prosoft CRM ?

Prosoft CRM เป็นโปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการด้านการทำงานต่างๆ ภายในองค์กรให้ดำเนินการได้อย่างสอดคล้อง สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทได้เข้าชม : 2952
9 วิธีออนไลน์ ที่นักธุรกิจเครือข่าย MLM ต้องรู้

MLM (Multilevel Marketing) คือ การขยายเครือข่ายผู้บริโภค เพื่อมุ่งเน้นการคืนกำไรสู่ผู้บริโภค ผ่านแผนการตลาด ที่วิเคราะห์โดยนักการตลาดมืออาชีพ ให้เราแปรรูปจากการเป็นผู้บริโภคธรรมดา มาเป็นได้ถึง 3 สถานภาพ โดยเป็นทั้งลูกค้า ผู้ขาย และ ผู้บริหาร ในคนเดียวกัน จึงไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไร ที่ ผู้ทำ MLM ไม่ได้ขายสินค้าเอง แต่มีรายได้เป็นแสน เป็นล้านบาท เพราะเขาได้ทำการบริหารองค์กร เขาจึงมีรายได้จากการบริหารจำนวนมากต่อเดือนเข้าชม : 4327
เครื่องมือที่ใช้ในการทำ CRM

โครงการ CRM หลาย โครงการประสบความล้มเหลวอันเนื่องมาจากขาดข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ข้อมูลจะต้องถูกดึงออกมาจากหลายแหล่ง ที่เป็นฐานข้อมูลในระดับแผนกและฝ่าย เช่น ข้อมูลด้านการขาย การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ การเงิน และการบริการ เป็นต้น ซึ่งต้องการระบบซึ่งสามารถบูรณาการข้อมูลเหล่านี้ให้มีโครงสร้างเป็นไปอย่าง ที่ต้องการภายใต้คุณภาพของข้อมูลที่สูง และการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลระหว่างกันอย่างสะดวกและรวดเร็วเข้าชม : 8264
การค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคนิค CRM (E-Commerce Using CRM technical)

E-Commerce เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำการขายสินค้าที่รู้จักกันดี รายได้หลักของธุรกิจค้าอิเล็กทรอนิกส์มาจากการจำหน่ายสินค้า เมื่อนำ CRM มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บทำให้ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นเข้าชม : 4087
สูตรลับ : การแสวงหาโอกาสกลยุทธ์การตลาด SMEs

การทำให้ธุรกิจ SMEs ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรปรับตัวได้ตามสภาพเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องจนธุรกิจ SMEs สามารถเติบโตต่อไปได้เข้าชม : 4317
Database Marketing และ Direct Marketing

Database Marketing นำมาใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และ Database นี้เองก็เป็นหัวใจสำคัญของการทำ Direct Marketing หรือ การตลาดตรง และ CRMเข้าชม : 10677
กลยุทธ์การตลาด 8P ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ทางการตลาดจัดเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจของผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบกลยุทธ์ให้เลือกมากมายสำหรับนำมาปรับใช้เพื่อความเหมาะสมของธุรกิจ แต่กลยุทธ์ที่ต้องถือเป็นต้นแบบทางการตลาดอย่างแท้จริงคงเห็นจะหนีไม่พ้นกลยุทธ์ 8P เพราะนักธุรกิจทั่วโลกต่างยกนิ้วและให้การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการทำการตลาดค่อนข้างสูงสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนเข้าชม : 41698
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ต่อผู้ประกอบการ SME

การมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีการใช้สินค้าหรือบริการ (Customer Loyalty) การนำหลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SME มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงานใน SME ลดรายจ่ายในการดำเนินงาน และต้นทุนการหาลูกค้า ใหม่ๆหรือดึงลูกค้ากลับมาใช้สินค้าหรือบริการอีกครั้งเข้าชม : 6094
Green Marketing การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์สร้างจิตสำนึก

ในยุคที่พลังงานมีราคาแพง สภาพแวดล้อมเป็นพิษ การกำจัดขยะทำได้ยากขึ้น และบทบาทของพลาสติกเข้ามาแทนที่ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดกระแสสำนึกต่อสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักการตลาดทั้งหลายต่างต้องแสวงหาโอกาสทางการตลาด เพื่อความเป็นผู้นำ สร้างนวัตกรรม ความแตกต่างทางการแข่งขันเข้าชม : 54783
กลยุทธ์บริหารประสบการณ์ใหม่แบบบูรณาการ ERM

ERM บริหารประสบการณ์นี้จะเน้น กลุ่มลูกค้าแฟนพันธุ์แท้ ที่มีประมาณ 5% ของลูกค้าทั้งหมด แต่ทำรายได้ให้เรา 50% ของยอดขาย นั้นคือ ทำอย่างไรจะเอาใจ ผูกใจลูกค้ากลุ่มแฟนพันธุ์นี้ ให้มีประสบการณ์ที่ดี ประทับใจ รักเรา ไม่จากเราไปไหน เพราะกลุ่มนี้คุ้มค่าต่อการให้การดูแล เป็นรายบุคคล แบบ VIP ให้สินค้า บริการ และ ข้อเสนอ ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ และแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเข้าชม : 5203
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next
Company
News