Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
ถึงเวลาที่เราควรทำ การตลาดสัมพันธ์ (CRM)

นักการตลาดและนักธุรกิจที่มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้อยู่นิ่งมักจะได้ยินได้ฟัง การจัดสัมมนาและ Workshop เกี่ยวกับเรื่อง CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เข้าชม : 3406
โอกิลวี่วัน ใช้กลยุทธ์ CRM

โอกิลวี่ เอเยนซี่รายใหญ่ของไทยที่มีเครือข่ายเป็นกลุ่มก้อนค่อนข้างใหญ่โต อันประกอบด้วย บริษัทที่ดูแลงานด้านโฆษณา คือ โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) และบริษัท รีซัลท์ส แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดเข้าชม : 4143
Training Course ประจำวันที่ 20-22 มิถุนายน 2554

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯเข้าชม : 2139
แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมีสิ่งสำคัญที่เป็นหลักของการบริหาร คือ การตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าแต่ละราย ว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความสำคัญไม่เท่ากันเข้าชม : 8313
CRM กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม Double Standard

ในการทำ CRM เขาให้ปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน คือ แบ่งลูกค้าเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง ชั้นสอง มีการเลือกปฏิบัติ (Double Standard)เข้าชม : 3191
CRM ไม่ใช่ การลดแลกแจกแถม

ร้านโชว์ห่วยจะทำ CRM กับลูกค้าด้วยการรู้จักลูกค้าในหมู่บ้านเป็นรายคน เรียกชื่อได้ รู้จักคนในครอบครัวลูกค้า ทำตัวเป็นเพื่อนหรือญาติ บริการส่งของถึงบ้านเข้าชม : 3465
ทรู เดินเกมรุก มัดใจลูกค้าด้วยกลยุทธ์ CRM

เปิดตัว “True ID” นวัตกรรมใหม่ให้เข้าถึงบริการและสิทธิพิเศษหลากหลายสมัคร “True ID” พร้อมสัมผัสสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าได้แล้ววันนี้เข้าชม : 4515
Training Course ประจำวันที่ 25-27 เมษายน 2554

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯเข้าชม : 2075
Database หัวใจของ CRM ในโลก Internet

หัวใจสำคัญของการทำ CRM คือการรู้จักลูกค้าอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งและนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจหรือเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้เข้าชม : 4252
CRM ที่ต้องการ M อีกตัว

กระแส CRM ยังเป็นกระแสที่มาแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ว่าจะไปพบกับผู้บริหารทั้งส่วนธุรกิจและส่วนไอทีต่างก็หนีไม่พ้นเรื่อง CRMเข้าชม : 2607
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next
Company
News