Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
คุณสเปญ ผจก.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมออฟฟิตโปรซอฟท์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณสเปญ จริงเข้าใจ ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนสำนักงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Common Sense หรือ สามัญสำนึกเข้าชม : 1260
แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับ ISO/IEC 29110

เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับการรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Basic VSE Profileเข้าชม : 1780
“Prosoft” เปิดออฟฟิตใหม่ Happy New Home

เป็นโอกาสดีอีกครั้งกับการเปิดตัวออฟฟิตใหม่ของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ณ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ “อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อันดับ 1 ของไทย” โดยบรรยากาศในการเปิดออฟฟิตในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ และความดีใจของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวโปรซอฟท์ ทั้งจากสำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสำนักงานเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และรอยยิ้มมากมายเข้าชม : 2346
Prosoft CRM

Prosoft CRM เป็นเครื่องมือในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว สามารถแยกแยะประเภทลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวมทั้งช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าต่อองค์กร และลดต้นทุนในการบริการลูกค้าเข้าชม : 2189
Prosoft Products

“ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน”เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ โปรซอฟท์เข้าชม : 2480
ทำไมองค์กรต้องทํา CRM? ส่งเสริมการขาย

CRM จะมุ่งเน้นการให้คุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการปฏิบัติภายใต้แนวความคิดใหม่ ในช่องทางการจัดจำหน่ายและสื่อที่หลากหลายเข้าชม : 5981
4Cs กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ในยุคทองของอินเทอร์เน็ต

สูตรสำเร็จด้วยวิธีการทางการตลาดแบบ 4Ps ที่มี Product, price, Place, Promotion นั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเข้าชม : 36260
Training Course ประจำวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯเข้าชม : 2070
วิธีสร้างความสุขให้ลูกค้า สำหรับคนบริการ

เคล็ดไม่ลับของการสร้างความประทับใจ ให้แก่บุคคลที่คุณติดต่อด้วย นั่นก็คือ การสังเกต (Observation) เป็นการค้นหาข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของลูกค้าเข้าชม : 3000
Below the Line...ยุทธวิธีพิชิตใจลูกค้า

ผลสำรวจจากวงการโฆษณารวมทั้งนักการตลาดหลายคนต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าแม้ว่าสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์จะสามารถเข้าถึงคนทั่วประเทศ และยังคงเป็นสื่อสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคแต่ทว่าปัจจุบันมีสื่อใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกมากขึ้น ทำให้โฆษณาในจอ(ทีวี)ไม่ใช่สูตรสำเร็จในการสื่อสารกับลูกค้าอีกต่อไปเข้าชม : 9054
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next
Company
News