Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

พันธมิตรและคู่แข่ง

Partner & Competitor

ในการขายบางครั้งอาจจะต้องทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการควบคู่ไปกับสินค้าหรือบริการที่บริษัทของคุณมี เช่น ถ้าบริษัทของคุณขายซอฟท์แวร์ แต่มีลูกค้ารายหนึ่งต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระหว่างสาขาผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย ถ้าคุณสามารถหาพันธมิตรที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผู้บริการอินเตอร์เน็ตมาแนะนำกับลูกค้าได้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ เพราะลูกค้าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าสิ่งที่คุณนำเสนอมานั้นสามารถทำงานร่วมกันได้ และมีโอกาสเกิดปัญหาน้อยกว่าลูกค้าไปจัดหาเอง
รูป หน้าจอพันธมิตร (Partner)

  คู่แข่ง (Competitor)

ในการขายในแต่ละครั้งถ้าคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง รู้ว่ามีใครเป็นคู่แข่งบ้าง คู่แข่งนำเสนออะไรให้ลูกค้าบ้าง มีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมทางหนีทีไล่ หรือแก้เกมส์โดยนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือบริการของคุณที่ลูกค้าต้องการ แต่คู่แข่งไม่มี หรือสู้ไม่ได้ ซึ่งจะให้คุณมีโอกาสปิดการขายได้สูงกว่าคู่แข่ง ดังคำกล่าวที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”
รูป หน้าจอคู่แข่ง (Competitor)