Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ประโยชน์ของการต่อ MA

ท่านเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่

 • ซื้อโปรแกรมแล้วแต่ใช้งานไม่ได้
 • พนักงานลาออกบ่อยต้องเสียเวลาอบรมพนักงานใหม่
 • ข้อมูลหายไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร
 • มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือแต่ติดต่อ Software House ไม่ได้ เนื่องจากเลิกกิจการไปแล้ว
         การทำ MA เปรียบเสมือนกับคนที่จำเป็นจะต้องทำประกันชีวิต   ท่านจะเห็นความสำคัญของ MA ต่อเมื่อเกิดอุบัติ
เหตุในองค์กร  การทำ MA ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในการขอรับบริการ ให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมตลอดภายในอายุสัญญาบริการ  MA เป็นค่าบริการรายปีที่ลงทุนคุ้มค่ากว่าการเสียค่าใช้จ่ายบริการต่อครั้ง เช่น การติดตั้งโปรแกรม,การเปลี่ยนย้ายหรือการเพิ่มจำนวนเครื่องจะมีค่าใช้จ่ายบริการ 5,000 บาท/ครั้ง,การ Upgrade หรือ Update Version ซึ่งภายใน 1 ปี อาจจะมีการ Update มากกว่า 1 Version ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ,
การเพิ่ม Feature ให้รองรับการทำงานของโปรแกรม ,การให้บริการปรึกษาการใช้งานหรือการอบรมโปรแกรมที่ศูนย์บริการโปรซอฟท์ ซึ่งมีการคิดค่าใช้จ่ายให้บริการตามจริง ซึ่งจากการบริการที่ยกตัวอย่างข้างต้นเพียงใช้บริการ 1 ครั้งก็คุ้มค่ากว่าการซื้อค่าบริการรายครั้งและการต่อสัญญา Maintenance เป็นการให้บริการถึง 1 ปีเต็มและไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ให้บริการ ดังนั้นการต่อสัญญาบริการ Maintenance รายปีจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากว่าจริงๆ และจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมว่าจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการคอยดูแล ให้คำปรึกษาและได้รับการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะแตกต่างกับสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีค่าบริการบำรุงรักษาอย่างเดียวหากต้องการ Upgrade หรือ Update ต้องซื้อสินค้าใหม่ทั้งหมด และบริษัทฯสามารถนำมูลค่า Maintenance มาพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ Maintenance Agreement (MA)
 • มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำบริษัท
  จะทำให้ท่านง่ายต่อการติดตามประสานงาน ท่านจะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ ตรงประเด็น เพราะเจ้าหน้าที่จะทราบประวัติอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ทันที โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดใหม่
 • อบรมที่ศุนย์โปรซอฟท์ (Training Center) ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  เหมาะสมกับระบบงานได้  ท่านสามารถเข้ามาอบรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่สำคัญกรณีรับพนักงานใหม่ท่านไม่ต้องเสียเวลาอบรมเพียงแค่ท่านส่งพนักงานเข้ามาอบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ฯ พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ทันที การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ต้องอาศัยการอบรมอยู่บ่อยๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้
 •  Update โปรแกรมฟรี
  1.การ Update Version Program
  2.การ Upgrade Version Program
     โปรแกรมสำเร็จรูปจำเป็นต้องมีการ Upgrade Version เพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัยถูกต้องตามหลักของ
  กฎหมาย ฉะนั้น MA ที่ได้ต่อสัญญาทุกปี จะรวมค่าบริการส่วนนี้ด้วย ทุกครั้งที่โปรแกรมมีการพัฒนา ท่านจะได้รับสิทธิในการUpgrade Update โปรแกรมฟรี ซึ่ง Prosoft เองไม่มีการคิดค่าบริการต่อครั้ง เพราะการจ่ายค่าบริการต่อครั้ง อาจจะเเพงกว่าจ่าย MA ต่อปีด้วยซ้ำ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดของลูกค้า
  • ให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์และบริการ Remote ดูแลแก้ไขปัญหา
   1. บริการตอบคำถาทางโทรศัพท์
   2. บริการตอบคำถามทาง Internet , Remote Access และ VNC
   3. บริการOnline ผ่านระบบ Modem
       ในการบริการต้องอาศัย ความรวดเร็ว ปัจจุบัน Prosoft  มีบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว คือกรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม หรือกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการ Remote เ้ข้าไปแก้ไขปัญหาให้ทันที
  • บริการติดตั้งและทดสอบโปรแกรมที่ศุนย์โปรซอฟท์
   1. การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
   2. การติดตั้งระบบงานใหม่
      หัวข้อด้านบนเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ฉะนั้น Prosoft ได้มีวิธีการบริการแก้ไขปัญหานี้ให้กับทางลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริการนี้ล้วนแล้วแต่รวมอยู่ใน MA ทั้งนั้น โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม